XPressProx OEM Badge Reader

ردیاب Badge Embedded فوق العاده کوچک

دیتاشیت

XPressProx یک خواننده نشان بسیار کوچک بسیار متنوع است. با چندین حالت و ویژگی های خروجی ، می توان آن را برای هر منظور تعبیه شده استفاده کرد. هر کارت سیستم PACS استاندارد را از یک دستگاه صنعتی یا رابط به هر رایانه بخوانید.

ویژگی های کلیدی نرم افزار:

  • نشانگر بسیار متنوع و برچسب خواننده
  • فرمت های خروجی کارت عبارتند از USB Keyboard Wedge، TTL، RS232 یا Virtual Com
  • با استفاده از ابزار پیکربندی قدرتمند، فرمت های خروجی صفحه کلید می توانند به راحتی سفارشی شوند تا به درستی تجزیه و نمایش داده های کارت بر اساس نوع کارت
  • با هر نوع کارت، برچسب یا نشانۀ LF یا HF کار می کند (iClass، Prox، ISO 14443 A / B، ISO 15693، و بیشتر!)
  • در فرم های OEM موجود در دستگاه و یا در شکل مناسب دسکتاپ خواننده جاسازی شده است
XPressProx OEM-R2 XPressProx OEM-R2
XPressProx OEM-R2 XPressProx OEM-R3

XPressProx نشان خوان

درخواست اطلاعات بیشتر در اینجا!


من می دانم و با بازاریابی ایمیل موافق هستم شرایط و ضوابط.