XPressEntry مدیریت فضای محدود

مدیریت فضای محدود

دیتاشیت محفظه فضایی

XPressEntry فراهم می کند راه حل دستی مدیریت فضای دستی برای دسترسی و ایمنی.

ویژگی های کلیدی نرم افزار:

  • ضبط و مشاهده ورودی های زمان واقعی و خروج در فضاهای محدود.
  • جلوگیری از ورود غیرمجاز به فضاهای محدود شده برای بهبود ایمنی.
  • هر بار مجوز دسترسی کارمندان مجاز را از هر کجا و در هر زمان.
  • به صورت خودکار همه اطلاعات فعالیت را با سرور برای گزارش آسان همگام سازی می کند.
  • خوانندگان دستی که از تمام کارت های هوشمند / تماس و بیومتریک پشتیبانی می کنند.

XPressEntry

درخواست اطلاعات بیشتر در اینجا!