فیلم های

 • XPressEntry HealthCheck - راه حل غربالگری سلامت کارمندان
 • XPressEntry - کنترل دستی دستی و جمع آوری اضطراریXPressEntry ، کنترل دسترسی موبایل ، ایمنی ، امنیت ، RFID
 • یکپارچه سازی ICTProtegeGX و XPressEntry - کنترل دستی دستی و جمع آوری اضطراری
 • Galaxy & XPressEntry Integration - کنترل دستی دستی و جمع آوری اضطراری
 • Open Options & XPressEntry Integration - کنترل دستی دستی و جمع آوری اضطراری
 • یکپارچه سازی AMAG و XPressEntry - کنترل دستی دستی و جمع آوری اضطراریXPressEntry ، کنترل دسترسی موبایل ، ایمنی ، امنیت ، Amag
 • Honeywell Pro-Watch & XPressEntry Integration - کنترل دستی دستی و جمع آوری اضطراریXPressEntry ، کنترل دسترسی موبایل ، ایمنی ، امنیت ، Honeywell ، Prowatch ، ساعت مچی
 • ادغام Genetec Synergis & XPressEntry - کنترل دستی دستی و جمع آوری اضطراریXPressEntry ، کنترل دسترسی موبایل ، ایمنی ، امنیت ، Genetec ، Synergis
 • Nedap Aeos & XPressEntry Integration - کنترل دستی دستی و جمع آوری اضطراریXPressEntry ، کنترل دسترسی موبایل ، ایمنی ، امنیت ، Nedap ، Aeos
 • ادغام LenelS2 OnGuard و XPressEntry - کنترل دستی دستی و جمع آوری اضطراریXPressEntry ، کنترل دسترسی موبایل ، ایمنی ، امنیت ، RFID ، LenelS2 ، Lenel ، OnGuard
 • XPressEntry - Controllo Mobile degli Accessi و Evacuazione d'EmergenzaXPressEntry ، کنترل دسترسی موبایل ، ایمنی ، امنیت ، کنترل دسترسی دستی ، دستی ، ایتالیایی
 • XPressEntry - Lectores Móviles para Verificación y Registerro de Empleados Durante EmergenciasXPressEntry ، کنترل دسترسی موبایل ، ایمنی ، امنیت ، کنترل دستی دستی ، دستی ، اسپانیایی
 • موارد برتر 10 برای خوانندگان نشان های دستی! (و بیشتر!)XPressEntry، کنترل دسترسی تلفن همراه، ایمنی، امنیت
 • تاریخچه مختصر از TelaerisXPressEntry ، کنترل دسترسی موبایل ، ایمنی ، امنیت ، RFID
 • تست کیف پول مسدود کننده RFID - قسمت اولXPressEntry ، کنترل دسترسی موبایل ، ایمنی ، امنیت ، RFID
 • تست کیف پول مسدود کننده RFID - قسمت دومXPressEntry ، کنترل دسترسی موبایل ، ایمنی ، امنیت ، RFID
 • ناهار RFID و یاد بگیریدRFID
 • مناطق مرده UHFRFID
 • XPressEntry سیستم کنترل دسترسی به موبایلXPressEntry، کنترل دسترسی تلفن همراه، ایمنی، امنیت
 • شکل گیری اضطراری XPressEntryXPressEntry، Mustering، ایمنی، امنیت
 • Telaeris کریستال RFID سبک 2013RFID
 • سیستم پیگیری آنلاین تدارکاتردیاب مواد، پیگیری آنلاین تدارکات، تدارکات آنلاین
 • نرم افزار ردیابی دارایی - XPressTools قبلاً با نام TagTrakker شناخته می شدXPressTools، ردیابی دارایی، موجودی، ردیابی ابزار
 • Telaeris خدمات لجستیکXPressLabels، ردیابی دارایی، موجودی، دولت، تفنگداران دریایی
 • اترنت به مبدل Wiegandاترنت، wiegand، مبدل