بایگانی برچسب: خبرنامه

خبرنامه های Blubird Interactive Ltd

اکتبر 2020

به دوستان و مشتریانمان ، همانطور که خبرنامه Telaeris خود را مجدداً راه اندازی می کنیم ، می خواستم با قدردانی از سال 2020 امیدوار باشم. با تشکر فراوان از کارمندان ، مشتریان و شرکای ما برای کمک به یکدیگر در عبور از سال سخت به عنوان یک تیم مهندسی ، پاسخ ما به […]

ادامه مطلب