جدید! غربالگری XPressEntry HealthCheck در محل کار و نمایش COVID-19. اینجا را کلیک کنید برای کسب اطلاعات بیشتر.

XPressEntry کنترل کامل دسترسی به موبایل

کنترل کامل دسترسی به موبایل

صفحه نمایش ساکن منطقه

نمایش رویداد صفحه نمایش