ویندوز موبایل ویرایشگر رجیستری

در وب گزینه های زیادی برای ویرایش رجیستری در دستگاه های WinCE یا Windows Mobile وجود دارد. این پیوندی به پیوندی است که ما کار می کنیم. آی تی بر روی رایانه رومیزی اجرا می شود اما بر روی یک دستگاه تلفن همراه کار می کند. مطمئن شوید که دستگاه با استفاده از رایانه متصل است مرکز دستگاه ویندوز موبایل یا معادل آن

MobileRegEdit