مرکز دستگاه ویندوز موبایل در حال راه اندازی یا اتصال به AT870 نیست

برای دستورالعمل، پیوند زیر را دنبال کنید

دستورالعمل در این مورد زیر است.

http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-849325/Sprtnote_WMDC_WindowsConnectionIssues_0617.pdf

راه حل آسان این است که فایل EXE زیر را اجرا کنید که تغییرات رجیستری را در pdf بالا بیان می کند.

WMDCRegistryUpdate.exe

پس از تغییرات رجیستری ویندوز، دستگاه خود را راه اندازی مجدد کنید.

سلب مسئولیت: فقط در صورتی که متوجه شوید که چگونه رجیستری ویندوز کار می کند، از بالا .exe را اجرا کنید. ایجاد تغییرات در سیستم رجیستری ویندوز می تواند سیستم عامل ویندوز شما غیر قابل استفاده باشد.