Summit Client - مدیر را فعال کنید

یکی از مشتری های ما متوجه شده است که در خواننده دستی جدید AT870N ما ، مشتری Summit Wireless که اتصالات WIFI را بر روی دستگاه مدیریت می کند ، ظاهری متفاوت با AT870 قدیمی دارد.

summit_client_comparison
مشتری اجلاس سران در مقابل مشتری جدید اجلاس

برای بازگشت به دکمه "Admin Login" ، باید رجیستری را در دستگاه تلفن همراه تغییر دهید.

ارزش مجله زیر را تغییر دهید تا ابزار Compiler Client (SCU) دکمه "Admin Login" را نشان دهد.


[HKEY_LOCAL_MACHINE \ Comm \ SDCCF10G1 \ Parms \ Configs \ GlobalConfig]
"AdminOverride" = dword: 00000001؛

** دکمه Admin را فعال کنید: AdminOverride = dword: 00000000
** دکمه مدیریت را غیرفعال کنید: AdminOverride = dword: 00000001

شما می توانید رمز عبور را در SCU tab global تغییر دهید.

کلمه عبور پیش فرض "SUMMIT" است.