HTTP نمی تواند خطای URL را ثبت کند

این برای رفع خطای مشابه زیر است:

این معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که شما سرویس را به‌عنوان یک حساب کاربری محدود غیر سرپرست اجرا می‌کنید.

شما دو راه حل ممکن دارید.

1) سرویس را به گروه مدیران محلی اضافه کنید.

2) مجوزهای مناسب را به کاربر بدهید.

ما در این مقاله بر روی (2) تمرکز خواهیم کرد.

 

ما به مجوزهای مدیر نیاز خواهیم داشت.

1) دستوری مانند دستور زیر را اجرا کنید و TELAERIS\user را با اطلاعات DOMAIN\USER خود جایگزین کنید:

netsh http add urlacl url=https://+:30001/ user=TELAERIS\user

اگر از سرور استاندارد http استفاده می کنید، موارد زیر را نیز اجرا کنید. توجه داشته باشید که https -> http و پورت متفاوت هستند:

netsh http add urlacl url=http://+:30000/ user=TELAERIS\user

2) XPressEntryService را مجددا راه اندازی کنید