چارچوب فشرده 3.5

برای اینکه برنامه های ما در Windows Mobile و Windows CE کار کنند ، ما به Compact Framework 3.5 مایکروسافت اعتماد می کنیم. گاهی اوقات ، نیاز به نصب مجدد این مورد در دستگاه های ما وجود دارد. در اینجا لینک دانلود.

این مورد برای بیشتر برنامه های ما از جمله XPressEntry ، XPressFreedom و XPressTools استفاده می شود.