چقدر باتری را به طور کامل شارژ کنیم؟

برای دستگاه های فعلی ما، زمان شارژ مجدد ما در زیر نشان داده شده است:

خواننده اندازه باتری زمان شارژ
XPID100 4500mAh ساعت 2.5
XPID200 5200 میلی آمپر  ساعت 3

لطفا توجه داشته باشید که اگر هر دو باتری در دستی و باتری اضافی در شارژر به طور همزمان شارژ شوند، زمان شارژ دو برابر می شود.