فعال کردن فای در XPress870N دستی

مرحله 1) خروج XPressEntry
منو -> ترک کنید

مرحله 2) فعال کردن فای
منوی شروع -> برنامه های نمایشی -> WirelessLAN
روشن کردن

مرحله 3) تنظیم پروفایل
تب Profile -> اسکن
شبکه فای را انتخاب کنید
اطلاعات را وارد کنید و سپس دکمه متهم را فشار دهید
به برگه اصلی بروید و مشخصات صحیح فای را انتخاب کنید.

مرحله 4) نقطه XPressEntry دستی در سرور درست است
اجرای XPressEntry لینک از دسکتاپ دستی.
صبر کنید تا بوت شود. اگر در صفحه تنظیمات نیستید ، سپس Menu -> Setup را انتخاب کنید
تنظیم IP به 192.168.1.10
"بازنشانی و به روز رسانی لیست ها" -> بله
برچسب F4: Back در پایین سمت راست را فشار دهید
درب صحیح دستگاه را انتخاب کنید و کار شما خوب است.