سیم کارت برای دستگاه XPID

دستگاه XPID100 و XPID101 هر دو از همان فرمت سیم کارت استفاده می کنند مینی سیم کارت 2FF فاکتور شکل لطفاً تصویر زیر را ببینید تا نوع سیم کارت به وضوح مشخص شود.

این دستگاه ها در هر دو شبکه LTE و 3G ، هر دو در ایالات متحده (T-Mobile ، ATT ، Verizon ، Sprint) و بین المللی در شرکت های مخابراتی مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند. شرکت های مخابراتی اغلب برای دریافت نوع دستگاه از IMEI درخواست می کنند ، اما اگر فقط سیم کارت تهیه شده نصب کرده و آن را همانطور که در تصویر نشان داده شده نصب کنید این مقاله در پایگاه دانش ما، آن را به طور مناسب برای شما کار خواهد کرد.