دسترسی ممنوع

هنگامی که XPressEntry در یک ماشین متفاوت اجرا می شود و سپس در آنجا Onguard در حال اجرا است، یک مشکل رایج برای دسترسی خطای دسترسی در هنگام همگام سازی XPressEntry به دلیل یک مشکل مجوز WMI است. حساب سرویس مورد استفاده برای ورود به سرویس XPressEntry نیاز به دسترسی کامل امنیتی WMI در دستگاه Onguard دارد.

  1. در دستگاه Onguard ، روی windows کلیک کرده و "Computer Management" را جستجو کنید.
  2. تحت سرویس و برنامه های کاربردی در سمت چپ، روی WMI Control کلیک راست کرده و به Properties بروید
  3. به برگه امنیت بروید، پوشه ریشه را گسترش دهید و پوشه محافظ را برجسته کنید و سپس روی امنیت در پایین سمت راست کلیک کنید.
  4. حساب سرویس را به لیست مجوز اضافه کنید که برای ورود به XPressEntry سرویس و مجوزهای کامل (از جمله فعال سازی از راه دور)
  5. روی اعمال کلیک کنید.