نحوه پاک کردن XPressEntry Handheld

1 در دستگاه AT870 یا Windows CE / Windows Mobile 6.5 از USB به کامپیوتر خود پین کنید

2. اگر دستگاه شما متصل باشد ، باید بعد از چند لحظه Windows Mobile Center Center ظاهر شود. اگر برنامه زیر به طور خودکار باز نمی شود ، ممکن است لازم باشد Windows Mobile Device Center را بارگیری و نصب کنید.

نسخه 32 بیتی

نسخه 64 بیتی

b1

3. روی منوی شروع -> تنظیمات -> کلیک کنید و روی کنترل پنل کلیک کنید

a1

4 بر روی حذف برنامه ها کلیک کنید

a2

5 بر روی Telaeris XPressEntry کلیک کنید و سپس روی حذف کلیک کنید

a3

6 خروج به دسکتاپ و روی My Device کلیک کنید

b4

7 بر روی فلش دیسک کلیک کنید و پوشه XPressEntry را مشاهده خواهید کرد. روی پوشه XPressEntry کلیک کنید و روی Delete کلیک کنید.

پس از آن XPressEntry از دستگاه حذف خواهد شد.