رویداد نهایی: ISC West 2020 (Booth TBA) - Las Vegas، NV - مارس 18-20 ، 2020

برگه های اطلاعات

XPIDXPressC12
XPressEntryتأیید علامت تجاری دستینماد پی دی افنماد پی دی اف
شکل گیری اضطرارینماد پی دی افنماد پی دی اف
شناسایی بیومتریکنماد پی دی افN / A
خوانندگان فعال RFIDN / AN / A
XPID100 سریخواننده بدجنس دستینماد پی دی افN / A
XPressC12خواننده بدجنس دستیN / Aنماد پی دی اف
XPressFreedomاترنت به مبدل Wiegandنماد پی دی افنماد پی دی اف
XPressUHFUSB UHF خواننده دسکتاپN / AN / A
XPressProxچند منظوره Badge ReaderN / AN / A
OEM Badge ReaderN / AN / A
سنسور RFID UHFسنسور UHFN / AN / A
XPressToolsبررسی ابزار / بررسی و مدیریت موجودینماد پی دی افنماد پی دی اف
ردیاب موادبرنامه ریزی منابع سازمانین // الفN / A