نویسنده: الکس جیکوبسما

بازتاب RFID

نوشته شده در
جادوگر RFID

تکنولوژی RFID مبتنی بر اصول علمی روشن است. برچسب ها انرژی پیش بینی شده امواج رادیویی را در میدان الکترومغناطیسی جمع می کنند. سپس برچسب ها یک سیگنال تغییر یافته را با استفاده از یک تکنیک به نام back-scatter که آنتن ها دریافت می کنند، نشان می دهند. از آنجا که این یک علم است، اغلب فرض می شود که یک متخصص می تواند به طور دقیق پیش بینی هر دو خوانده شده [...]

ادامه مطلب