رویداد آینده: نمایشگاه و کنفرانس امنیتی (غرفه E57) - جولای 24-26، 2019 - ICC سیدنی، Darling Harbour

XPressTools ردیابی دارایی و مدیریت موجودی

پیگیری دارایی

صفحه اصلی

نقشه ردیابی دارایی فیزیکی تصویر

صفحه نقشه

نقشه ردیابی دارایی فیزیکی تصویر

صفحه بازرسی

عکس ردیابی دارایی فیزیکی