نویسنده: کلی لیم

گذر بارکد

نوشته شده در

بارکدگذاری در Android بیشتر اوقات که کارمندان Telaeris در اینجا منتشر می کنند ، این نمونه های واقعی مربوط به محصولات ما است. این به ما امکان می دهد تا در مورد موضوعات مختلف ، از جمله بارکد و استفاده از RFID ، پیاده سازی سیستم ایمنی یا ایمنی یا نکات مربوط به اداره مشاغل ، بحث کنیم. اما در قلب آنچه […]

ادامه مطلب