زمان آماده به کار باتری XPID

فقط از ما درباره "زمان آماده به کار" برای دستگاه XPID س wereال شد.

این س isال مشکل است ، زیرا به عوامل زیادی بستگی دارد. تلفن همراه یا WIFI انرژی زیادی را می گیرد. صفحه نمایش انرژی زیادی می گیرد. خواندن نشان های RFID انرژی زیادی می برد. اما بدون نمایشگر ، خواننده RFID ، رادیوهای تلفن همراه یا WIFI روشن ، جریان آماده به کار سری XPID100 5 میلی آمپر است.

با باتری 4500 میلی آمپری ما ، این بدان معنی است که حداکثر زمان آماده به کار 900 ساعت است. با سایر لوازم جانبی عملکردی ، مسافت پیموده شده شما متفاوت است.