RMA

با هر RMA ، لطفاً واحد پایه ، بدون کابل ، گهواره یا باتری را شارژ کنید.
از جمله باتری ها می تواند باعث تاخیر در حمل و نقل و افزایش هزینه حمل و نقل شود.

اگر به محافظ صفحه نمایش اضافی ، توری ، کابل یا کاور باتری نیاز دارید ،
لطفاً یک درخواست مورد خط RMA اضافی را برای این موارد درج کنید
و ما آنها را همراه با واحد تعمیر شما ارسال خواهیم کرد.