ردیاب مواد برنامه ریزی منابع سازمانی

برنامه ریزی منابع سازمانی

دیتاشیتبرنامه ریزی منابع سازمانیبرنامه ریزی منابع سازمانی

خرید پیگیری می تواند پیچیده باشد ردیاب مواد را آسان می کند.

برنامه ریزی منابع سازمانی مبتنی بر وب به گروه تدارکات و درخواست کنندگان اجازه می دهد تا به راحتی هر مرحله از فرایند را از هر نقطه ردیابی کنند. ردیاب مواد باعث می شود که کارکنان شما برای درخواست و سفارش مواد، تجهیزات و منابع از هر مرورگر وب یا تلفن اینترنتی فعال شوند. تمام رکوردها و تغییرات ثبت شده برای بررسی آسان در پایگاه داده Material Tracker نگهداری می شوند و ردیابی می شوند. دسترسی آنلاین اجازه می دهد درخواست های خرید را از هر کجا ساخته شود.

ویژگی های کلیدی نرم افزار:

  • رابط کاربری مبتنی بر وب برای دسترسی به تلفن همراه
  • با چند کلیک یک ایمیل به چندین فروشنده ارسال کنید
  • کاربران می توانند وضعیت سفارش خود را از هر نقطه مشاهده کنند
  • درخواست ها را از هر نقطه با دسترسی به اینترنت انجام دهید
  • رفع خطاهای ناشی از کپی کردن پرونده های کاغذی

برای قیمت سه Maximo یا سه مجوز SAP، شما می توانید همه افراد سازمان خود را برای یک سال تمام پوشش دهید!

ردیاب مواد


من می دانم و با بازاریابی ایمیل موافق هستم شرایط و ضوابط.