چاپ برچسب اطلاعات بارکد و RFID

برچسب بارکد آلومینیومی آنودایز شده

نام مستعمل بارکد فولاد ضد زنگ

برچسب بارکد پلی استر

دارایی برچسب جهانی RFID

جهانی برچسب RFID سخت

تگ RFID بسته بندی شده

RFID برچسب / بارکد برچسب

درخواست اطلاعات بیشتر!


من می دانم و با بازاریابی ایمیل موافق هستم شرایط و ضوابط.